Disam Kargo - Sıkça Sorulan Sorular


Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan, iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen mallara ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanan bir sistemdir. Sistemden yararlanmak tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup, sistem çerçevesinde, sevk edilen mallara ilişkin bilgileri gümrük idaresine önceden sunan firmalara dış ticaret işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır.

Türkiye Rusya transit süresi ortalama 7 - 10 gündür.

Rusya, Türkiye'nin 1., Türkiye ise Rusya'nın 5. ticari ortağıdır. 2009 yılı rakamlarına göre, Rusya ithalatımızda 1. sırada, ihracatımızda 8. sırada; 2010 yılının ilk çeyreğinde ise ithalatımızda yine 1. sırada, ihracatımızda ise 6. sırada yer almaktadır.

2009 yılında yaşanan global krize rağmen, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 3,2 Milyar Dolar, Rusya'dan ithalatı 19,7 Milyar Dolar tutarında olup, dış ticaret hacmi 23 Milyar Doları civarında gerçekleşmiştir. 2010 yılının ilk çeyreğinde ise Rusya'ya ihracatımız 907 Milyon Dolar, Rusya'dan ithalatımız ise 5,1 Milyar Dolar tutarında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, iki ülke arasında "çok boyutlu güçlendirilmiş ortaklık" ilişkisi çerçevesinde yapılan son düzenlemelerle, önümüzdeki ticaret hacminin önemli ölçüde artması beklenmektedir. Ayrıca iki ülke arasında bavul ticareti ve turizm konusunda da önemli bir potansiyel mevcuttur.

Rusya Federal Gümrük Servisi Temmuz 2008'de yayınladığı bir iç genelge ile Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yapılan tüm sevkiyatlara ilişkin yoğun kontroller başlatmış, 13.08.2008 tarihinde yayımladığı bir iç genelge ile de Türkiye'den sevk olunan ve/veya Türk menşeli tüm ürünlere % 100 gümrük kontrolü uygulayarak Türk araçları ve ürünlerini Rus gümrüklerinde uzun süreli beklemelere maruz bırakmıştır. Beklemeler zaman zaman haftalar almıştır.

Hayır, Rusya Federal Gümrük Servisi'nin 13.08.2008 tarihli Genelgesi sadece Türkiye'ye yönelik değil, Yunanistan, İtalya, Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirliklerini de kapsamaktadır. Ancak Türk mallarına yönelik daha geniş ve yaygın denetim uygulanmıştır.